På grund af alvorlig sygdom i firmaet:

  • HvepseEksperten.dk og for: hvepseeksperten.dk

Så overtager andre firmaer alle fremtidige ordrer. Kontakt dem sådan:

Røde skov myrer der diskuterer det næste måltid

myrer

myrer (Lasius Niger) er ganske normal i haver, på veje og på gårdspladser, men her i landet er det den myre man oftest støder på i huse.

myrer findes meget ofte under sten eller fliser, men myrer kan også bo i rådne træstubbe eller myrer kan bo i fugtskadet træ i husene.

Etplanshuse som er støbt direkte på jorden kan nemt være hjemsøgt af myrer da myrerne gerne slår sig ned i jorden under selve betongulvet.

Herfra trænger myrer op i boligen via revner i betonpladen f.eks. ved rørgennemføringer, fodpaneler, osv.

I betragtning af at det er så almindeligt at have myrer i huset, er det meget sjældent at myrer ødelægger noget.

Biologi for myrer

myrer er mellem 3 og 9 mm lang.

myrer lever mest af søde væsker og i naturen især af bladluse-ekskrementer, men myrer kan også ernære sig af forskellige smådyr som myrer så overmander.

Et myrersamfund kan have rigtig mange medlemmer.

Normalt er det fra 5-10.000. samfundet består af 3 forskellige individer: vingede hanner, dronninger/vingede hunner og vingeløse arbejdere.

De vingeløse arbejdere er hunmyrer hvis æggestokke ikke er udviklede, og desuden er det dem der tager sig af det praktiske arbejde i og omkring boet.

Arbejdermyrerne kan trave langt omkring når de leder efter føde.

Hvis myrer finder noget godt kan de fortælle det videre til deres artsfæller.

Det sker ved at myrer laver et duftspor hen til fødeemnet, myrer klapper de andre myrer med antennerne og ved at de fodrer dem med noget af det de har fundet. Snart er en lang karavane af myrer på vej hen til stedet.

En gang om året kommer der sværme af myrer fra havemyrernes boer.

De vingede hanner (de små) og hunner (de store) blander sig med sværmende myrer fra andre boer for at parre sig. Hannerne dør, og de hunner der overlever opbygger nye samfund og bruger resten af deres liv med at lægge æg.

Bekæmpelse af myrer

Det mest effektive vil selvfølgelig være at ødelægge selve boet, men det er sjældent muligt da sorte havemyrer bor under huset.

Hvis myrerne er udenfor kan man bruge kogende vand uden myregift, men pas på ikke at skade eventuel plantevækst.

Hvis myrerne bor inde i huset er det stort set umuligt at finde boet da myrerne kan finde på at flytte lidt rundt.