På grund af alvorlig sygdom i firmaet:

  • HvepseEksperten.dk og for: hvepseeksperten.dk

Så overtager andre firmaer alle fremtidige ordrer. Kontakt dem sådan:

Muldvarpe (Talpa europaea)

Muldvarpe kan ses på de utallige Muldvarpeskud på græsplænen. Muldvarpe er mest aktive i efterårsperioden, da Muldvarpe bygger rede til vinteren. Muldvarpe lever af dyrisk føde som f.eks. regnorme og larver.

Muldvarpe skud
Muldvarpe skud.

I forårs månederne vågner han Muldvarpe op fra vinterdvalen og begynder straks at grave gange i jorden og sender nye Muldvarpe skud op i græsplænen, så denne snart ligner et månelandskab, for at søge kvindeligt selskab hos en Muldvarpe hun.

Disse Muldvarpe skud ligger snart som perler på en snor, og haveejerens kamp mod Muldvarpe kan nu begynde.

Til bekæmpelse af Muldvarpe findes der kun ét eneste lovligt og anerkendt bekæmpelsesmiddel, nemlig små pellets, der udskiller en gas.

Dette bekæmpelsesmiddel kan også benyttes til bekæmpelse af mosegrise. Dette bekæmpelsesmiddel kan give rigtige gode resultater, hvis det benyttes rigtigt.

For at benytte dette bekæmpelsesmiddel, kræves der at bekæmpelsesmiddel udlæggeren, har deltaget og bestået et obligatorisk kursus som afholdes af Statens Skadedyrslaboratorium, der omhandler bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise

Man skal være ekspert for at kunne se forskellen mellem en muldvarp og en mosegris.

Den underjordiske aktivitet kan nemlig godt skyldes at en mosegris benytter Muldvarpens efterladte gangsystemer, men generelt kan man se at mosegrise graver udluftningshuller på 5-7 cm mellem Muldvarpe skuddene. Muldvarpe er kødspiser i modsætning til mosegrise som er planteæder.

  • Gasning af Muldvarpe foretages når jorden er tør og jordtemperaturen er over 5 gr. Celsius.
  • Gas pellets må ikke udlægges nærmere end 10 m. fra bygninger.
  • Gas pellets må kun udlægges af personer, der har gennemgået og bestået et obligatorisk kursus der afholdes af Statens Skadedyrlaboratorium.

Garanti

Der er ingen garanti for at der ugen efter kommer en ny Muldvarpe ind fra nabo området.

Dette er især tilfældet i månederne august og september, hvor Muldvarpe ungdyrene forlader Muldvarpe moderens gangsystemer for at etablere sig selv.

Muldvarpe kommer normalt kun op om natten gennem et muldvarpe skud, som Muldvarpe lukker efter sig, når Muldvarpe går ned igen. Da Muldvarpe er insektspisere, er det sjældent at der er gnavet i planterne.

Muldvarpe formering

Muldvarpe får kun ét kuld unger om året, med typisk ca. 4 Muldvarpe unger i hvert kuld, og dette er normalt sidst på sommeren.

De små Muldvarpe unger bliver i Muldvarpe moderens gangsystem i de første par måneder, og Muldvarpe ungerne forlader først gangsystemet i august/september måned for at etablere sig i deres eget gangsystem.

Dette er en af grundene til at det ikke kan betale sig at bekæmpe Muldvarpe i august/september, da Muldvarpe er meget territorie beviste og jager andre indtrængende Muldvarpe væk.

Så er det bedre at vente til oktober/november måned, hvor man så kan få has på den tilbageblivende Muldvarpe

Bekæmpelse af Muldvarpe

Det bedste tidspunkt for bekæmpelse af Muldvarpe er i forårsmånederne april/maj/juni og juli og i efterårsmånederne oktober/november