På grund af alvorlig sygdom i firmaet:

  • HvepseEksperten.dk og for: hvepseeksperten.dk

Så overtager andre firmaer alle fremtidige ordrer. Kontakt dem sådan:

Mosegris (Arvicola Terrestris)

I modsætning til muldvarpe laver Mosegris lufthuller mellem skuddene, og Mosegris underminerer græsplænen i form af sine gange. Mosegris lever af planteføde som f.eks. tulipanløg og rødder

Muldvarpe skud
Muldvarpe skud.

Mosegris bekæmpes ved at lægge æbler eller majs der er behandlet med bekæmpelsesmidler, ned i gangene.

Mosegris kan også bekæmpes ved gasning ( små pellets der udlægges i gangene, der efter 3 timer udvikler en gas, der kvæler Mosegris ), gasning 3-5 gange årligt. Dette bekæmpelsesmiddel kan også benyttes til bekæmpelse af muldvarpe.

Dette bekæmpelsesmiddel kan give rigtige gode resultater, hvis det benyttes rigtigt.

muldvarpe saks kan også anvendes.

  • Gasning foretages når jorden er tør og jordtemperaturen er over 5 gr. Celsius.
  • Gas må ikke udlægges nærmere end 10 m. fra bygninger.
  • Gas pellets må kun udlægges af personer, der har gennemgået og bestået et obligatorisk kursus i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise som afholdes af Statens Skadedyrslaboratorium.

Man skal være ekspert for at kunne se forskellen mellem et skud fra Mosegris og et skud fra muldvarp.

Den underjordiske aktivitet kan nemlig godt skyldes at Mosegris benytter muldvarpens efterladte gangsystemer, men generelt kan man se at Mosegris graver udluftningshuller mellem muldvarpe skuddene.

Mosegris er planteæder i modsætning til muldvarpe som er kødspisere.

Der er ingen garanti for at der ugen efter kommer en ny Mosegris fra nabo området.

Mosegris formering

Mosegris lever i familie grupper, modsat muldvarpe som lever enkeltvis. Mosegris yngler fra april måned til langt hen i november måned.

Mosegris får typisk 4-5 kuld unger i disse yngle måneder, og med 3-5 unger i hvert kuld giver dette ca. 20 unger på årsbasis.

Da disse unger bliver forplantningsmodne allerede efter 2 måneder, kan der ret hurtigt opstå en hel koloni af Mosegris.

Heldigvis er levetiden for Mosegris højst 15-20 måneder, så der forsvinder også en hel del Mosegris ved naturlig afgang.

Bekæmpelse af Mosegris

Det bedste tidspunkt for bekæmpelse af Mosegris er i forårsmånederne april/maj/juni og juli og i efterårsmånederne oktober/november, men Mosegris kan dog bekæmpes hele året, enten med muldvarpe sakse eller med specielt behandlede majs eller æbler, der lægges ned i gangsystemet.